ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Στ΄ ΤΑΞΗΣ- 2ος κύκλος

Στο τελευταίο εργαστήριο ασχοληθήκαμε με τον απολογισμό του δεύτερου θεματικού κύκλου. Τα παιδιά ανέπτυξαν ιδέες για τον τρόπο διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και έφτιαξαν μακέτα με τα ρωμαϊκα μνημεία .