ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ- 2ος κύκλος

Στο 4ο εργαστήριο οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν βίντεο με οδηγίες για την προετοιμασία του χώρου μας πριν την εκδήλωση του σεισμού. Κατασκεύασαν αφίσα κ έμαθαν τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Στόχος ήταν να προετοιμαστούν για την πιθανότητα ενός σεισμού.