ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ- 2ος κύκλος

Στο 5ο εργαστήριο οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν ένα βίντεο από το Φωτοδεντρο «οι κίνδυνοι σε περίπτωση σεισμού» και πραγματοποιήθηκε άσκηση σεισμού μέσα στην τάξη. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές -τριες δεξιότητες προστασίας κατά τη διαρκείς του σεισμού και να τις εφαρμόζουν σωστά.