ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ- 3ος κύκλος

Οι μαθητές/ριες της Β΄ τάξης ασχολήθηκαν με το θέμα “εθελοντισμός”. Στα πλαίσια αυτά οι δραστηριότητες είχαν ως στόχο τη γνώση των δικαιωμάτων μας και την ανάπτυξη της ικανότητα “ενσυναίσθηση”.