ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ- 3ος κύκλος

Στο 3ο εργαστήριο δεξιοτήτων με τίτλο «Αction aid: Εκπαιδευτικοί και μαθητές/ριες έχουν τη δύναμη στο χέρι τους!»  οι μαθητές/ριες της Ε΄ τάξης γνώρισαν μέσω εκπαιδευτικών βίντεο την ανεξάρτητη, διεθνή οργάνωση Action Aid, το όραμά της, τους στόχους της και τις αξίες της. Επίσης, μέσω quiz και παρουσίασης γνώρισαν τη Ρουάντα (τα ζώα της περιοχής, τις συνήθειες των ανθρώπων και τις ανάγκες τους). Ενημερώθηκαν για τις μεγάλες ελλείψεις σε επίπεδο εκπαίδευσης, καθαρού νερού και αποχέτευσης, για τις ανισότητες των φύλων και γενικότερα για τις μη δίκαιες συνθήκες που επικρατούν.Οι μαθητές με τις δασκάλες τους, αποφάσισαν να γίνουν φέτος ένας κρίκος αλληλεγγύης που θα ενωθούν για έναν καλό σκοπό: για να φτιάξουν όλοι μαζί ένα έργο ύδρευσης στο Γκιτέσι της Ρουάντας,  βοηθώντας τους2.000 κατοίκους της κοινότητας να έχουν πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο, τρεχούμενο νερό, συμμετέχοντας στην εκπαιδευτική δράση “Η δύναμη είναι στο χέρι σου”. Ενώνοντας έτσι τις δυνάμεις μας, εκπαιδευτικοί και μαθητές, ώστε να προσπαθήσουμε να φτάσει η φωνή αλληλεγγύης σε περισσότερους ανθρώπους στη Ρουάντα και να αλλάξουμε την καθημερινότητά τους για πάντα, με μια μόνιμη λύση.