ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών/ριών στα Μουσικά Γυμνάσια για το Σχ.
Έτος 2022-23μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο http://dim-riou.ach.sch.gr/wp-content/uploads/2022/05/ΕΞΕ-43820-2022-Διαδικασία-εισαγωγής-μαθητών-στην-Α-τάξη-Γυμνασίου-των-Μουσικών-Σχολείων-για-το-σχολικό-έτος-2022_2023.pdf