ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ- 4ος κύκλος

Οι μαθητές/ριες της Α τάξης στο 3ο εργαστήριο δεξιοτήτων με τίτλο《Ο ήλιος ως πηγή ενέργειας》έμαθαν πως λειτουργεί ενα φωτοβολταϊκό με τη βοήθεια του ήλιου, και συμμετείχαν σε βιωματική δράση για το πως ανάβει το λαμπάκι.