Εργαστήριο Δεξιοτήτων “Κάστρα και γέφυρες”

Στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων οι μαθητές γνώρισαν τα Κάστρα του τόπου τους καθώς και τις γέφυρες. Με χρήση απλών υλικών έφτιαξαν τα δικά τους κάστρα και γέφυρες.