Δενδροφύτευση από τη Στ΄ τάξη

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν δεντροφύτευση στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας. Μια μικρή δράση με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος.