Επίσκεψη στο Μουσείο Άλατος

Η πέμπτη δημοτικού του σχολείου μας επισκέφθηκε το μουσείο άλατος, που βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Οι μαθητές περιηγήθηκαν στους χώρους τόσο εντός όσο και εκτός μουσείου, μην παραλείποντας φυσικά το βουνό από ΑΛΑΤΙ.