ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ-2ος κύκλος

Στο 6ο εργαστήριο συζητήσαμε για τις ενέργειες μας μετά από ένα σεισμό και πραγματοποιήθηκε άσκηση σεισμού και συγκέντρωση των μαθητών στον αύλειο χώρο του σχολείου. Στόχος μας ήταν να γνωρίσουν […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ- 2ος κύκλος

Στο 5ο εργαστήριο οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν ένα βίντεο από το Φωτοδεντρο «οι κίνδυνοι σε περίπτωση σεισμού» και πραγματοποιήθηκε άσκηση σεισμού μέσα στην τάξη. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ- 2ος κύκλος

Στο 4ο εργαστήριο οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν βίντεο με οδηγίες για την προετοιμασία του χώρου μας πριν την εκδήλωση του σεισμού. Κατασκεύασαν αφίσα κ έμαθαν τους αριθμούς έκτακτης […]