ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ-4ος κύκλος

Στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας “Γνωριμία με επαγγέλματα που χάθηκαν και επαγγέλματα του μέλλοντος”,οι μαθητές/ριες της Γ τάξης πραγματοποίησαν το 3ο εργαστήριο με στόχους (α) να γνωρίσουν ταεπαγγέλματα του γανωτή, […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ-4ος κύκλος

Στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας “Γνωριμία με επαγγέλματα που χάθηκαν και επαγγέλματα του μέλλοντος”,οι μαθητές της Γ’ τάξης πραγματοποίησαν το 2ο εργαστήριο. Στόχοι του ήταν οι μαθητές/ριες να: (α) Γνωρίσουν […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ- 4ος κύκλος

Στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας “Γνωριμία με επαγγέλματα που χάθηκαν και επαγγέλματα του μέλλοντος”,οι μαθητές της Γ΄ τάξης πραγματοποίησαν το 1ο εργαστήριο με στόχους οι μαθητές/ριες: (α) Να προβληματιστούν για […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ-3ος κύκλος

Στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας “Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική συνείδηση και ευθύνη”, οι μαθητές/ριες της Γ΄ τάξης πραγματοποίησαν το 5ο Εργαστήριο:Γνωριμία με τα παραολυμπιακά αθλήματα .ΣΤΟΧΟΙΟι μαθητές/ριες:● Να συνειδητοποιήσουν την αξία […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ-3ος κύκλος

Στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας “Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική συνείδηση και ευθύνη “,οι μαθητές της Γ τάξης πραγματοποίησαν το 4ο Εργαστήριο:Γνωριμία με διάσημους ΑΜΕΑ και κατασκευή πινακίδων● Δεξιότητες μάθησης […]