ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ΤΑΞΗΣ

Στο πέμπτο εργαστήριο δεξιοτήτων. Τα παιδιά παίρνουν από μία κάρτα με ένα σχέδιο με χρώματα και μία λέξη που αντιστοιχεί σε συναίσθημα. Αφηγούνται στο τμήμα μία ιστορία, μία εμπειρία τους σχετική με το συναίσθημα που παρουσιάζουν.