ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Αγαπητοί γονείς,

στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την εγγραφή των παιδιών σας στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων μπορείτε να βρείτε  την εγκύκλιο εδώ

και την αίτηση εδώ.