ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, στην περίπτωση που σας ενδιαφέρεστε για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄ τάξη Πρότυπων & Πειραματικών Γυμνασίων μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

και την εγκύκλιο.