ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Για την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/ριών στα Πρότυπα & Πειραματικά Γυμνάσια μπορείτε να διαβάσετε το έγγραφο εδώ.